За нас

МАРА-ДИСО ЕООД е българска компания създадена през 2006година.
Започва дейността си в сферата на недвижимите имоти, свързана с
осъществяването на операции с недвижими имоти, развитие на
собствеността, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-
продажби и наеми, експертни оценки, консултантски услуги, маркетинг и
реклама, управление, проектиране, инвестиции, ценообразуване,
строително-ремонтна дейност, вътрешен и външен интериор и дизайн,
консултации и консултантски услуги в сферата на строителство,
инвестирането и планирането, предварителна оценка и оценка при
инвестиране в недвижими имоти и строителството, избор на имот/парцел
за строителство и аргументация, предварителна оценка на риска при
сделки с недвижими имоти, правен анализ, както и консултантски услуги
на български и чуждестранни инвеститори (правни, счетоводни, данъчни,
кредитни), както и услуги свързани с намирането, строителството,
отварянето, разработването, експлоатацията и обновяването на
туристически, търговски и други обекти.
През своята 12 годишна дейност тя разкрива още два офиса и дейност в
направления, като:

 • Център за професионално обучение;
 • Частна трудова борса;
 • Туристическа дейност;

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГА

 • Професионално обучение, почишаване на квалификацията и преквалификация по 21 професии и 28 специалности в областта на търговията, информационните технологии, администрацията и управлението, социалните дейности, хотелиерството, ресторантьорството, туризма, спорта и охранителната дейност;
 • Вътрешнофирмени обучения по заявка на работодател;
 • Разработване на проекти по различни програми;
 • Семинари;
 • Езиково обучение;
 • Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции /ключови умения/.

ЧАСТНА ТРУДОВА БОРСА ПРЕДЛАГА

 • Търсене и подбор на персонал по заявени от Вас позиции и критерии;
 • Причвличане и професионален подбор на висококвалифициран песонал и средни специалисти;
 • Персонал под наем;
 • Консултации за организационно развитие и одит в областта на човешките ресурси;
 • Оценка нивото на обслужване във Вашата фирма;
 • Психологически консултации на персонала;
 • Абонамент за подбор на персонал;
 • Обучения и тренинги, организиране и провеждане на тийбилдинг.

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 • Гарантираме професионализъм, сигурност и разумни цени при организацията и изпълнението на туристическите програми;
 • Индивидуални и групови туристически услуги, ресторанти по целия свят, трансфери и екскурзоводски услуги, организиране на симпозиуми, конгреси, семинари и работни срещи в чужбина и в България, превод и легализация на документи

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Посредничество при инвестиране и сделки с недвижими имоти, експертни оценки, консултантски услуги, управление, проектиране, инвестиции, ценообразуване;
 • Стройтелно-ремонтна дейност, вътрешно и външно обзавеждане и дизайн, оценка при инвестиране и недвижими имоти и строителство, избор на парцел за строителство;
 • Оценка на риска при сделки с недвижими имоти, правен анализ, консултантски услуги на български и чуждестранни инвеститори (правни, счетоводни, данъчни, кредитни);
 • Услуги, свързани с намирането, строителството, отварянето, разработването, експлоатацията и обновяването на туристически, търговски и други обекти.