„София Тех Парк“ обяви конкурс за инвеститор Конкурсът е за строеж на Зона 2 от „Научно-технологичния парк“

„София Тех Парк“ обяви конкурс за инвеститор Конкурсът е за строеж на Зона 2 от „Научно-технологичния парк“

„София Тех Парк“ обяви конкурс за привличане на инвеститор за строеж в Зона 2 от „Научно-технологичния парк“. Ръководството на Парка одобри конкурсната документация за избор на инвеститор, съобщават от Министерство на икономиката.

Целта е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно-развойна дейност и са неразривна част от екосистемата.

Застроителният план на парка предвижда  изграждане в зоната на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща разгъната площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

В конкурсната процедура могат да участват всички български и чуждестранни юридически лица, включително и техни обединения, които не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, нямат неразсрочени парични задължения към държавата или към община и не са свързани лица с Възложителя.

Ръководството на „София Тех Парк“ одобри и изисквания към участниците в процедурата. Кандидатите ще трябва да декларират, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на научно-технологичния парк – науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Не по-малко от 30% от офис площите в сградата следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високотехнологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех Парк“, но не по-малко от 2 пъти годишно.

април 5, 2017 / Публикувано от / в категория

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *